Psykologiske tekster

Niels Peter Aggers hjemmeside

 

Hvis man ikke selv kan skabe fremtiden kan man altid stille sig i vejen for den.

 

Revolutionen er kærlighedens kejsersnit. Ikke fordi børnene vil det men fordi borgerskabets kusse er for snæver.

 

 

Introduktion - Psykologiske tekster

 

I det følgende er der bragt artikler indenfor det psykologiske domæne. Nogle er rent faglige. Andre debatskabende og bevidst provokerende. En del forsøger at få bragt relevante psykologiske temaer op til overfalden her i vores magtevidens baserede tider

 

– hvor en adaptiv/tilpasnings kapitalaffirmativ psykologi har overtaget enorme dele af psykologdomænet ved at reducere det postmoderne mennesket til en kognitiv, adfærdsindoktrineret, coping-tilpasnings robot. Følelser - et uhensigtsmæssigt stresselement! Bortdømt: sjæl/ånd, det instinktive, det individuelle ubevidste, det kollektive (artsmæssige) ubevidste, spiritualisme/ religiøsitet/ planetbevidsthed samt barndomsprægning, seksualitet, socialt netværk, overførselsrelationer og især individets klassemæssige, livsvilkårsudformende samfunds/planetmæssige placering.

Vi må kæmpe for en bredspektret psykologi, som er parret intimt med sociologi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Peter Agger