Grønland

Niels Peter Aggers hjemmeside

 

Hvis man ikke selv kan skabe fremtiden kan man altid stille sig i vejen for den.

 

Revolutionen er kærlighedens kejsersnit. Ikke fordi børnene vil det men fordi borgerskabets kusse er for snæver.

 

 

Indtroduktion Grønland

 

Introduktion til Grønland

 

I det følgende bringes en række faglige/politiske artikler – som alle udspringer af,

at jeg var ansat i et kriseberedskabsprojekt under Hjemmestyret/Selvstyret fra

september 2007 til juli 2009. Var i denne ansættelse enorm privilegeret ved at

besøge alle 16 bysamfund og nogle endda flere gange. Fik set hele Grønland.

Skrev en lang række rapporter fra disse besøg – som hermed gøres tilgængelige.

Familiedirektoratet – der dengang var ansvarlig for kriseområdet, var påfaldende

uinteresseret i at gøre rapporterne offentlige eller investere i den nødvendige

vedligeholdelse af de lokal opbyggede kriseberedskaber samt i at skrive en bog om arbejdet/erfaringerne.

Har siden bibeholdt kærligheden til Grønland og interessen for det enestående land

og dets imponerende befolkning. Der lever ca. 76.ooo der på øen og ca. 17.000 nede

i Danmark.

Interessen har givet sig udtryk i projekt med at få oprettet et Hospice på Grønland

og forbedre forholde for døende – samt i at få sat en reel forsoningsproces i gang i

forhold til den koloniale fortid – og de mange ar, der stadig eksistere fra dengang,

og som forhindre en fælles harmonisk fremtid.

Der offentliggøres også rejsebreve fra dengang, jeg var boende/rejsende på øen.

De er i den stærkt ironiske skuffe – rambelings.

”Ikke at støde – men at turde grine!”

Niels Peter Agger