C.V.

Niels Peter Aggers hjemmeside

 

Hvis man ikke selv kan skabe fremtiden kan man altid stille sig i vejen for den.

 

Revolutionen er kærlighedens kejsersnit. Ikke fordi børnene vil det men fordi borgerskabets kusse er for snæver.

 

 

Curicullium vitae

 

Niels Peter Agger

Født i Hjørring august 1945. Opvokset i indremissionsk familie. Småborgerskab – far håndværker-arkitekt/mor hjemmegående.

5 søskende.

I lære som tandteknikker - et halvt år – fisker fra Hirtshals. Studenterkursus Ålborg. Fabriksarbejder Rørindustrien i Fredericia.

Emigrant til Canada fra 1965 til 68. Mødet med hippiekulturen og ungdomsoprøret. Arbejdede i Vancouver/Montreal: standsefabrik, danske møbelforretninger, gartner/landshaping – blaffende fra Cirkel i Alaska til Panama City og rundt i hele USA. Tværs over 4 gange – besøgte bl.a. San Francisco mens det lyste af flower power.

Påbegyndte det nyoprettede psykologistudie i Århus i 1968.

Hjælpelærer – gruppedynamik/samarbejdstræning (med Erno Metze) – studenterpolitisk aktiv – revolutionært kollektiv Constancia. Første barn – enlig forsørger fra 1975. Psykologi underviser/lektor på Den Sociale Højskole. Med i den alternativ rådgivning Immervad – udvikling af politisk terapi – bog: Politisk Terapi og Alternative Rådgivninger.

Færdiggjorde studiet i 1977. Kandidat på Psykiatrisk Hospital Århus. Arbejdede bl.a. med genoptræning af hjerne skadede – tæt samarbejde med Galebevægelsen. Antipsykiatri. Var med til at udforme VS´s distriktspsykiatri plan – som har præget området lige siden. Tog i 1979 på en halvårs rejse med min 6årig søn rundt i Canada/USA/Sydamerika – ned til Chile, Peru, Bolivia mv. 3 gange tværs over USA.

Med til at oprette Manderådgivningen i Århus. Medlem i det daværende VS.

Ansat i Studenterrådgivningen i Århus fra 1980 til 87. Fødsel af yngste søn. Gift. Skrev bogen Underlivsformer i 80érne - om den gryende cafe kultur og nye seksualitetsformer.

Centerleder i Kræftens Bekæmpelses Rådgivningscenter fra 1987 til 2001. Lækkert hus i Risskov. Spændende arbejdsmæssig pionerperiode, hvor vi oparbejdede det biopsykosociale område i forhold til kræft: kræft og seksualitet, børn og sorg, pårørende/efterladte, information, mænd og kræft, alternativ behandling, hjernekræft, rehabilitering, frivillige, kommunikation, patientorganisering mv. i en vedvarende kamp mod den medicinske pyramide, som mente, at ejerskabet til patienterne var deres.

Fokuserede tidligt på døden. Kræftdøden – ”med åbne øjne” - den langsomme død. Med i bestyrelsen for den tværfaglige forening Omsorg ved livets afslutning/Foreningen for Palliativ indsats i 1997, og er det stadig. Forening for professionelle i dødsområdet.

Medlem af Psykologforeningens Social og Sundhedspolitiske Udvalg samt Sundhedspsykologisk Fagnævn. Med til at oprette Sundhedspsykologiske selskab.

Indkaldte i 1996 de danske hospiceforberedende grupper til landsstævne i Odense, hvilket udviklede sig til organisationen Hospiceforum Danmark. For alle borgere, der var interesseret i palliation.

Dansk medlem i redaktionen for tidsskriftet Omsorg – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin fra 1997. Er det stadig.

Arbejdede intensivt som censor for de psykologiske og medicinsk universitetsuddannelser (sundhedspsykologi).

Ansat som krisepsykolog på Grønland fra september 2007 til juli 2009. Oprettelse af kriseberedskab i de 17 bysamfund. Hjemmestyreprojekt. Var rundt i alle bysamfund over hele øen.

Kort ansættelse som psykolog på Herstedvester fængsel. Sexuelle krænkere.

Ansat 2010 – 2013 som psykolog i Wattar Gruppen – kognitiv terapi. Arbejdsområde: folk uden for arbejdsmarkedet/folk på kontanthjælp.

Supervision samt privat terapi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedpublikationer:

Agger, N.P. & Richardt, J. Terapi som politisk praksis og som politisk projekt. Dansk Psykolog Nyt, 1977, nr. 3.

Radikal terapi . I: Agger, Diderichsen, Friese, Christensen & Poulsen Terapi som politisk praksis. Hans Reitzel 1977.

Agger N. P. Politisk Terapi og Alternative Rådgivninger. Modtryk 1980.

Agger N. P. Underlivsformer i 80´erne. Modtryk 1985.

Agger N. P. & Ølgod J. Mænd og kræft. Anbefalinger og handlingskatalog til alle der arbejder med mandlige kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse 2001.

Hald M., Ebdrup M. & Agger N. P. Ved Livets Afslutning. Kræftens Bekæmpelse 2004 (femte udgave).

Agger N. P. ( Dansgaard B.) Den sidste tid. Komiteen for Sundhedsoplysning 2005.

Agger N. P. (Dansgaard B.) Når diagnosen er alvorlig. Komiteen for Sundhedsoplysning 2010.

 

Bidrag i:

Sjung om studentens lyckliga dag (Agger N. P. & Willert S.). I: Madsen B (red.) Ungdomsbilleder i en brydningstid. Gyldendals pædagogiske bibliotek 1983.

Sociale netværk. I: Kamper-Jørgensen F. & Almind C. Forebyggende sundshedsarbejde. Munksgaard 1986.

Psykosocial støttearbejde i dødsfasen. Den holistiske udvikling. Efterskrift. I: Agger N P, Andersen H, Mathiesen J, Olsen E, Poulsen A. & Zenius F. Psykologisk Behandling ved somatisk sygdom. Komiteen for Sundhedsoplysning 1991.

Hverdagsliv og rehabilitering. Mænd. Seksualitet. I: Esbensen B. A. Mennesker med kræft. Munksgaard 2002.

Forsvarsmekanismer og coping. Psykologi og døden. Den døende patient. I: Friis-Hasché E., Elsass P. & Nielsen T. Klinisk Sundhedspsykolog. Munksgaard 2004. Genoptrykt 2009.

Kræft og seksualitet. I: Graugaard C., Møhl B. & Hertoft P. Krop, Sygdom & Seksualitet. Hans Reitzels Forlag 2006.

Dødsnavigering – psykologiens bidrag til den postmoderne død. I: Jacobsen M. H. & Haakonsen M. Memento Mori – døden i Danmark i tværfagligt lys. Syddansk Universitets Forlag 2008.

Døden som tabu (Agger N. P. & Timm H.). I: Birkelund R. Ved livets afslutning. Aarhus Universitetsforlag 2011.

 

Niels Peter Agger