Taburisering af døden

Niels Peter Aggers hjemmeside

 

Hvis man ikke selv kan skabe fremtiden kan man altid stille sig i vejen for den.

 

Revolutionen er kærlighedens kejsersnit. Ikke fordi børnene vil det men fordi borgerskabets kusse er for snæver.

 

 

Hvorfor tabuiserer vi døden?

 

Af Niels Peter Agger Cand. psych.

Bragt i Informationen som langt læserbrev

Den 31. 12. 2013.

 

Janne Hoffmann er 53 år gammel, lider af muskelsvind og afslutter den 9. januar 2014 sit liv på Dignitas klinik i Schweiz, hvor hun vil få aktiv dødshjælp. Hun vil være omgivet af sin nære familie i forhold til det sidste farvel, men hvis livsafslutningen foregik i Danmark, ville de ansvarlige i familien kunne se frem til alvorlige fængselsstraffe. Dødsudfrielsen viser i al sin absurditet, at det i høj grad er på tide at ændre den danske lovgivning.

 

Folketingets Sundhedsudvalg afholdt den 2. december 2013 en høring om aktiv dødshjælp, hvor ingen af de eksperter, der var til stede, arbejder indenfor det palliative felt. Deres argumenter var hovedsagelig imod dødshjælp, de var af overvejende filosofisk art, og de beroede på personlige erfaringer. Det lever ikke op til tidens krav om evidens og dokumenterbar, generaliseret viden.

 

Panelsammensætningen afspejler virkeligheden med omvendt fortegn. Hele 72 procent af befolkningen støtter afkriminalisering af aktiv dødshjælp i forhold til syge i den terminale fase – mens de fleste politikere er imod. Det er et demokratisk problem.

 

Under oplæggene blev argumenter som befolkningens manglende beslutningskompetence på feltet, sproglig manipulering i undersøgelser, samt at lægerne pålægges at dræbe, til trods for at det strider mod lægeløftet. Men er hollandske/belgiske læger så mordere, når aktiv dødshjælp nu har været legal praksis i 10 år?

 

Formand for Etisk Råd, Jacob Birkler, identificerer et stort behov for datamæssige undersøgelser. Hvor mange begærer aktiv dødshjælp i Danmark, og hvor mange danskere benytter assisteret selvmordsturisme på grund af vores nuværende kriminalisering? Og hvor mange pårørende og læger hjælper nu døende mod lovgivningen? Ældre undersøgelser finder, at cirka 33 procent af lægerne hjælper døende patienter til en tidligere død, men tallet er uvist i dag. Vi burde få opdaterede tal på alle disse forhold, så vi har overblik over, hvad den nuværende kriminalisering reelt koster i menneskeskæbner.

 

En moderne stat burde erkende, at vores død er vores egen. Det er magtperverst, at staten kriminaliserer den og presser den ned i en tabuiseret undergrund. Et åbent dødsforhold giver muligheden for en god død, når vi alle engang skal forlade planeten for at give plads til næste generation.

 

Niels Peter Agger